Hundar och slitage

Som hundägare måste man räkna med att det innebär ett större slitage på ens boende och ägodelar att också ha en eller flera hundar i sitt hem. Om man själv äger sitt boende är detta inte något problem, eftersom det då är självklart att eventuella skador som uppkommer är ens eget ansvar, och att det är en själv som är skyldig att betala för att reparera dem (om man anser det nödvändigt). Om man däremot hyr sitt boende kan frågan om slitage bli mer komplicerad, och ställs oftast på sin spets när man ska flytta ut från boendet. Det är långt ifrån alltid självklart vad som gäller när en hund har orsakat vad som kan kallas ”onormalt slitage” i en lägenhet, och i de fall som har uppkommit har utgången blivit olika från fall till fall – antingen till hyresgästernas eller till hyresvärdens fördel. Därför bör man själv vara noga med att göra en bedömning när man flyttar in i en lägenhet om den är lämplig för ens hund – en stor labrador eller rottweiler kanske till exempel inte bör bo i en lägenhet med parkettgolv, eftersom deras klor oundvikligen skapar repor i känsliga trägolv.

Att just slitage från hundar är ett vanligt problem för hyresvärdar märks inte minst på att en fastighetsägare i Jönköping har valt att börja ta ut ett ”hundtillägg” på hyran för de hyresgäster han har som äger hund. Hundtillägget blir större i proportion till hundens storlek, och kan variera mellan 10 kronor och 100 kronor extra i månaden. Fastighetsägaren menar att detta kan rättfärdigas med att han bland annat ofta får slipa golvet i lägenheter där det har bott hundägare. Jurister hos Fastighetsägarna tror dock att detta gränsar till olagligt enligt hyreslagen.

Det har också skett en generell ökning av skadeståndskrav från fastighetsägare och hyresvärdar efter att hyresgäster har flyttat ut, och hundar står för en viss del av dessa krav. Inger Sohl från Hyresnämnden menar att vissa krav från fastighetsägarna inte har någon grund, eftersom det handlar om normalt slitage, men tar upp hundar som kissat inomhus som ett exempel på en legitim anledning för hyresvärdar att kräva skadestånd från sina hyresgäster.

Om man vet med sig att ens hund har orsakat skada i ens lägenhet, till exempel repor på väggarna från att den har hoppat upp med tassarna, och vill undvika konflikt med hyresvärden överhuvudtaget, kan ett annat alternativ vara att själv åtgärda skadorna innan man flyttar ut. Man kan till exempel kontakta en målare i Stockholm på Vimalar.se för att få hjälp med att måla om väggarna. Fördelen med denna metod är att man själv har kontroll över hur mycket målandet eller reparationen kostar, istället för att hyresvärden väljer målare och sedan skickar räkningen till en.